• 28.09.2020

יום 20/360: כושר חתרני של חטיבת זאב

שיפור עמדתי ומכני:

מקדחות תנועה סיבוביות / רוחביות, מעליות, ונדנדות מתחילים / ביניים: זריקת כדור רפואה, מטוטלת קדמית מאוסה ומטוטלת גב, מאס מאס, קטלבל איור -8 מתקדם: מסה 360, 10-2, נדנדה מגוונת, פירוטט

במשקולות עבודה מיומנות ובהדרכת מאמן מוסמך, תרגלו מספר תנועות המפורטות לעיל ושיפרו את הפרטים של כל אחת מהן. התחל עם הווריאציות הבסיסיות של כל אחת והוסף משקל / קושי לפי הצורך. הערה: לעולם אל תעשה את הטעות הנפשית לחשוב שאתה מתקדם מדי לעבודת מיומנות בכל תחום שהוא.

לאחר מכן:

20 איור 8 של Kettlebell @ הכבד ביותר: 20 שניות. מנוחה 20 Kettlebell איור 8 @ בינוני: 20 שניות. מנוחה 20 Kettlebell איור 8 @ הקל ביותר: 20 שניות. מנוחה 60 זריקת כדור רפואה (קיר 12 ליטר. W, 16 £. M)

תנועה עוצמתית, מאורגנת, קצב אגרסיבי וללא מנוחה נוספת; פשוט לא צריך להיות שווה סתמי.

ואז, למקסימום קלוריות:

דקה ספרינט אייריין

נשמו, התמקדו ונהגו. זהו ספרינט, לא ריצה קלה ללא צעד. המטרה תואמת את התפוקה מהשבוע שעבר; מאמץ תואם צריך להיות מבלי לומר.

ולבסוף, "זמן במתח":

אחיזת קרש למשך זמן מקסימאלי (החלק העליון של הדחיפה מסודר)

עבוד לכישלון "אמיתי" (אובדן מיצוב גופני) ולא כישלון "יחסי" (אובדן סיבולת נפשית). אם הזמן יגיע לשתי דקות, אתה עשוי להפסיק אם תרצה בכך. אם הזמן הוא מתחת לשתי דקות, עשה זאת שוב וצבר לפחות שתי דקות בסך הכל.

חוזק ומיזוג, קטל פעמונים, אווירדי, מייס, בורפס, פיזי, חטיבת זאב, כושר חתרני